Certyfikowane
Biuro Rachunkowe EXPERT
Bożena Jakubowska

  Licencja MF nr 52850/2011


Profesjonalne usługi księgowe

Biuro Rachunkowe EXPERT gwarantuje świadczenie usług księgowych na najwyższym poziomie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kieruje się odpowiedzialnością oraz rzetelnością.

Posiadam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Certyfikatu wydanego przez Ministra Finansów. Biuro objęte jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, co daje klientom jeszcze większą pewność i bezpieczeństwo.

Pełna Księgowość:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości,

 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT,

 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,

 • na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącej działalności jak i podczas kontroli.

Księgowość uproszczona:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,

 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej,

 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,

 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37
  sporządzanie okresowych deklaracji VAT,

 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,

 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,

 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),

 • sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40,

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Pomoc w założeniu firmy poprzez wpis do CEIDG i KRS.
Pomoc w legalizacji zatrudnienia obcokrajowców.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców z całej Polski.

tel. 604-516-397

info@biurorachunkowe-expert.pl

Formularz kontaktowy